Cuatromadera
Image default
Zakelijke dienstverlening

Transitievergoeding berekenen

Outplacement en de transitievergoeding: hoe werkt het en hoe bereken je de transitievergoeding?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 januari 2015 is het arbeidsrecht sterk veranderd en is er een wettelijk recht ontstaan voor werknemers op een transitievergoeding bij ontslag. Gemaakte transitie- of inzetbaarheidskosten zoals kosten voor re-integratie of outplacement mogen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht.

Wanneer een werkgever dus kosten heeft gemaakt voor de overgang van de werknemer naar een nieuwe werkgever, spreken we over transitiekosten. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor outplacementbegeleiding of het volgen van een opleiding. Kosten voor begeleiding en outplacement vallen vaak ook onder transitiekosten en kunnen dus in mindering worden gebracht op de te betalen vergoeding.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de werknemer vooraf schriftelijk heeft ingestemd met het in mindering brengen van deze kosten op de transitievergoeding. Wanneer de afspraken over coaching en outplacement verplicht voortvloeien uit een cao en/of sociaal plan die is afgesloten met vakbonden of ondernemingsraad is instemming vooraf door de werknemer geen vereiste.

In sommige situaties wordt er gekozen om een langere opzegtermijn te hanteren dan de wettelijk geldende opzegtermijn bij ontslag. Het vinden van ander werk vanuit een gaat namelijk veelal sneller dan vanuit een situatie van werkloosheid. De boventallige werknemer wordt in deze extra periode vaak vrijgesteld van werk. In combinatie met het volgen van outplacement kan de werknemer zich dan volledig richten op het vinden van een andere passende baan bij een andere werkgever. Ook deze extra kosten kunnen dan in mindering worden gebracht van de te betalen transitievergoeding. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de kosten voor het aan de werknemer te betalen loon, maar ook de overige loonkosten vallen hieronder.

Transitievergoeding berekenen

Voor het berekenen van de transitievergoeding kunt u terecht op de website van Outplacementbureau Werkcontact. Werkcontact is een middelgroot outplacementbureau gericht op de begeleiding van de ervaren medewerker ofwel 50- en 60 plussers.


Outplacementbureau Werkcontact onderweg

https://www.outplacementverzekering.nl